Residència Sagrada Família Matadepera

Som una família.

En la nostra comunitat assistencial partim d’aquest principi bàsic: l’avi és el subjecte de la pròpia atenció.

Estil del Centre

Atenció personalitzada que valora i acull a tothom tal com és i l’ajuda en el seu procés de maduració.

L'entitat

Residència Sagrada Família de Matadepera és l’Institut de Germanes de la Sagrada Família d’Urgell, fundat al 1859 a la Seu d’Urgell.

On estem

C/ Angel Guimerá, nº 57
08230  Matadepera
(Barcelona)

Contacte

Telf  93 787 07 50
Telf  93 787 07 25
Correu (feu clic)

La Residència Sagrada Família de Matadepera té :

PLACES PRIVADES
Procés d’admissió: Cal fer una sol·licitud d’ingrés a la mateixa institució
Preu: La quota privada a abonar està en funció del grau de dependència que determina la Llei de la dependència
PLACES PÚBLIQUES
Procés d’admissió: Prèviament cal haver sol·licitat la valoració de la Llei de Dependència i tenir-ne la resolució del grau. La sol·licitud d’ingrés es realitza a la institució quan l’Ajuntament elabora el Pla Individual d’Atenció (PIA), incorporant-se a la llista d’espera de la Generalitat de Catalunya.
Preu: La quota a abonar ve determinada en funció del grau de dependència i la renda, i es calcula des de Serveis Territorials de la Generalitat.