Qui som

Som una familia

L’entitat titular de la Residència Sagrada Família de Matadepera..

..és l’Institut de Germanes de la Sagrada Família d’Urgell que fou fundat el 29 de Juny de 1859 a la Seu d’Urgell -Espanya- com a fruit del carisma atorgat per Déu a Anna Maria Janer Anglarill en donar resposta a un servei de caritat sota la sol.licitud pastoral del bisbe Josep Caixal Estradé.

Som una família

En la nostra comunitat assistencial partim d’aquest principi bàsic: l’avi és el subjecte de la pròpia atenció.

Per tant, tot el que realitzem a la residència té un objectiu ben definit: oferir uns nivells de vivència, d’assistència i d’acolliment que, en conjunt, permetin un nivell acceptable de qualitat de vida. Considerem molt important la participació dels avis en la vida de la residència. Per aconseguir el bon funcionament, la millor convivència, la màxima participació, el respecte als drets de l’usuari i la consecució del seu màxim benestar és necessària la col·laboració de tots ells.

El personal que treballa a la residència és fonamental per a la bona marxa de la mateixa. Pel lloc que ocupa, entra en contacte amb un nombre ampli i ric de persones: avis, companys de treball, familiars, direcció i entitat titular. Aquesta realitat el fa assumir una especial responsabilitat en la construcció i la consolidació de la comunitat assistencial.

Compromisos dels treballadors

Tots els treballadors de la nostra residència adquireixen els compromisos següents:

– ser persones vocacionades per aquesta tasca assistencial; és a dir, el seu contacte amb els altres va més enllà de la seva professionalitat

– establir una relació franca i de col·laboració amb tot el personal que treballa a la residència, amb el qual s’uneixen amb vincles de solidaritat i comunicació que afavoreixin el treball en equip i la coherència i continuïtat de la tasca que entre tots realitzem

– jugar un paper decisiu en la vida de la residència, ja que estan directament implicats i col·laboren activament en la preparació, realització i avaluació del projecte assistencial

– corresponsabilitzar-se de l’acció assistencial global del centre i intervenir activament segons els criteris que inspiren la participació d’aquest ideari

La nostra concepció de la residència, com a complement de la família, fa que cerquem una relació propera entre residència i família, amb l’objectiu d’aconseguir un ambient favorable i que doni seguretat a la vida de l’avi que ens encomanen.

 Horari:

– Horari d’obertura del centre: de 08 a 22 hores.
– Horari de visites: 10 a 20 hores.

Estil del Centre

Les notes distintives que defineixen el nostre estil d’actuació són les següents:

Relació senzilla i propera entre tots els qui formem la comunitat assistencial. Ens ajuda a crear un ambient de família.

Tracte acollidor i sense distincions on les relacions entre tots siguin a la vegada de suavitat  i fermesa.

Pedagogia fonamentada en l’amor com a únic mitjà que crea un ambient de pau.

Atenció personalitzada que valora i acull a tothom tal com és i l’ajuda en el seu procés de maduració.

Il·lusió, constància i tenacitat en la missió encomanada.