Residència Sagrada Família Matadepera

Som una família.

En la nostra comunitat assistencial partim d’aquest principi bàsic: l’avi és el subjecte de la pròpia atenció.

Estil del Centre

Atenció personalitzada que valora i acull a tothom tal com és i l’ajuda en el seu procés de maduració.

L'entitat

Residència Sagrada Família de Matadepera és l’Institut de Germanes de la Sagrada Família d’Urgell, fundat al 1859 a la Seu d’Urgell.

On estem

C/ Angel Guimerá, nº 57
08230  Matadepera
(Barcelona)

Contacte

Telf  93 787 07 50
Telf  93 787 07 25
Fax  93 730 03 85

Ja podem acollir al nostre centre persones amb prescripció de prestació econòmica vinculada.

La Residència Sagrada Família de Matadepera es troba en procés de concertació i compleix les condicions requerides. Per aquest motiu, ha rebut notificació de l’ICASS que ja pot acollir persones provinents del SCAAD amb prescripció de prestació econòmica vinculada. La prestació econòmica vinculada es una ajuda compatible amb les pensions i pot oscil•lar entre els 600€ i els 1.350€ mensuals aproximadament. Aquest càlcul econòmic va en funció de la valoració que tingui cada persona.